Odbiór, Zwroty i reklamacje

Odbiór i reklamacje

1. Odbioru towaru należy dokonywać ze szczególną starannością. Przed odbiorem przesyłki należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie jest uszkodzone lub nie było otwierane.

2. Kurier nie ma obowiązku wnoszenia przesyłki o wadze powyżej 30 kg.

3. Zawartość przesyłki należy sprawdzić w obecności Kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub jej zawartości należy ten fakt odnotować na odpowiednim PROTOKOLE SZKODOWYM (druki posiada Kurier).

4. Jeśli uszkodzenie lub ubytek zostaną stwierdzone po odbiorze przesyłki, Odbiorca ma prawo w ciągu 7 dni od daty odbioru zażądać spisania protokołu szkodowego w obecności Kuriera. Protokół podpisują Odbiorca oraz Kurier.

5. Właściwy zapis na PROTOKOLE SZKODOWYM jest podstawą reklamacji.

6. Reklamacje ilościowe, jakościowe oraz uszkodzenia towaru należy zgłaszać niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Sposób rozwiązania reklamacji należy uzgodnić telefonicznie lub pisemnie z pracownikiem naszej firmy.

7. Reklamowany towar prosimy odesłać do naszej firmy za pośrednictwem firmy kurierskiej. W przypadku uszkodzenia towaru należy dołączyć oryginał PROTOKOŁU SZKODOWEGO ze stosowną adnotacją.

8. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie po ich otrzymaniu w terminie do 14 dni. W szczególnych przypadkach okres ten może ulec wydłużeniu.

9. W przypadku braku odbioru przesyłki z powodu winy klienta (np. paczka nie podjęta w terminie, braku pieniędzy, zmiana adresu), klient jest zobowiązany pokryć koszty transportu paczki. W takim wypadku koszt jest związany zarówno z wysyłką do klienta jak również ze zwrotem paczki z powrotem do sklepu. Koszt obciążenia wynosi 20zł.

 

Informacje dotyczące zwrotu:

1. Od umowy można odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać pocztą na adres firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@opakowaniadoreceptury.pl

2. Termin 14 dni, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.

3. Zwracany towar musi być kompletny i nie może nosić śladów użycia. Należy go dostarczyć w niezniszczonym opakowaniu wraz z kompletem załączonych akcesoriów, dowodem zakupu i kartą gwarancyjną (o ile taka została wydana).

4. W przypadku stwierdzenia śladów użytkowania towaru, zwrot nie będzie przyjęty, a towar odeślemy na koszt Kupującego.

5. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupujący otworzył zapieczętowane opakowanie towaru, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne, Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

6. Klient wysyła zwracany towar na swój koszt na adres sklepu: opakowaniadoreceptury.pl, ul. Ledóchowskiego 21/4,           71-004 Szczecin,

7. Sklep nie zwraca kosztu odesłania towaru w przypadku rezygnacji z produktu.

8. Obowiązkiem klienta jest powiadomienie firmy sklepu o fakcie wysyłania przesyłki. Brak powiadomienia może skutkować nie odebraniem przesyłki.

9. Zwrot kwoty należnej za zakupiony produkt następuje po otrzymaniu towaru spełniającego zgodnie z pkt 3,

10. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych z opcją „za pobraniem”,

11. W przypadku zakupu towaru na fakturę VAT, zostanie wysłana korekta faktury a zwrot środków nastąpi w przeciągu 14 dni od daty otrzymania podpisanej kopii.

12. W przypadku, gdy towar nie będzie spełniał warunków zwrotu wymienionych w punktach 1-8, zostanie on odesłany do klienta na jego koszt, a prawo do odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży nie będzie miało zastosowania.

 

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Dane sprzedawcy

Nazwa firmy: MED-PAK Patrycjusz Dublinowski

Adres: ul. Ledóchowskiego 21/4, 71-004 Szczecin

NIP: 927-179-99-59

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:

 

Nazwa towarów .................................................................................................................................

nr faktury vat: ….................................................................................................................................

Data zakupu: .....................................................................................................................................

Data odbioru towaru: .........................................................................................................................

 

Dane kupującego:

Imię i nazwisko/ Nazwa firmy: ............................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Równowartość ceny zakupu proszę przekazać na rachunek bankowy:

 

…..........................................................................................................................................

 

Miejscowość, data ........................................... Czytelny Podpis klienta.....................................

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl