Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego www.opakowaniadoreceptury.pl oraz z poczty elektronicznej wysyłanej na adresy pocztowe w domenie @opakowaniadoreceptury.pl

Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Sklepu Internetowego, w tym składania zamówień.

2. Administrator

Administratorem danych jest Patrycjusz Dublinowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą  Med-Pak Patrycjusz Dublinowski z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Antoniego Ledóchowskiego 21/4, NIP 927-179-99-59, REGON 211238480 

3. Gromadzone dane

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, dane wymagane do realizacji płatności za Zamówienie,  adres IP komputera z którego wysłano zapytanie lub złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy wypełnianiu formularza Zamówienia, formularza kontaktowego, w trakcie komunikacji z podmiotem danych.

 Użytkownik może przeglądać Sklep Internetowy bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji, z zastrzeżeniem danych zbieranych poprzez pliki cookies. [Dane zbierane automatycznie].

 Pełne dane na temat plików cookies, jakie wykorzystujemy zawarliśmy w punkcie 10 „Polityka cookies

 4. Cele przetwarzania danych

Dane podane przez Użytkownika, wykorzystujemy do:
a) zapewnienia stosownej obsługi Użytkownika,
b) realizacji Zamówienia,

 1. c) przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań Użytkowników,
  d) wsparcia, realizacji procesów płatności,
  e) dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Sklepu Internetowego,
  f) prowadzenia działań marketingowych.

 5.Podstawa przetwarzania danych

Dane przetwarzane są na podstawie zgód wyrażanych przez Użytkownika, poprzez wybieranie odpowiednich checkboxów-przycisków w formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas procesu rejestracji lub podczas składania zamówienia oraz w odniesieniu do celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

6. Przekazywanie danych osobowych.Powierzenie i Udostępnienie danych 

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mają wyłącznie podmioty powiązane z Administratorem m.in.:

 • firma świadcząca usługi księgowe,
 • firmy świadczące usługi informatyczne,
 • dostawca usług hostingowych niezbędny do funkcjonowania sklepu internetowego oraz poczty elektronicznej w domenie opakowaniadoreceptury.pl,
 • usługodawcy świadczący usługi kurierskie i pocztowe w celu dostawy zamówienia,
 • banki w celu realizacji zwrotu środków za zwrócony towar.

 Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

 7. Okres przechowywania danych

Administrator będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika przez okres konieczny do spełnienia wymogów obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczy to danych niezbędnych do wypełnienia zobowiązań przed organami administracji państwowej (m.in. Administracji Skarbowej).

 8. Prawa kupującego

 Podanie danych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie rejestracji lub podczas składania zamówienia uniemożliwia rejestrację, a niepodanie tych Danych w procesie składania zamówienia uniemożliwia jego realizację.

Użytkownik , którego dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo:

- dostępu do treści danych

- do ich poprawiania i aktualizacji za pośrednictwem Administratora.

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

-  usunięcia danych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, a także jej rozwiązania lub wygaśnięcia, o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa.

-  Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa,

- Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;

- Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji);


Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych  jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@opakowaniadoreceptury.pl

 9. Zabezpieczenie danych

 Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Do przetwarzania są dopuszczane wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora.

 Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 Na stronie www.opakowaniadoreceptury.pl używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 10. Polityka cookies

Podczas korzystania przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, zainteresowania, wiek lub płeć Użytkownika. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics oraz system Web Beacon.

Pliki cookies, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania strony internetowej Sklepu Internetowego.
Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia m.in.:
a) podnoszenie jakości Usługi,
b) poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Towarów,
c) tworzenie statystyk oglądalności,
d) śledzenie preferencji Użytkownika,
e) utrzymywania sesji zalogowanego Użytkownika.
Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies),        co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika.
Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce                          stron internetowych.

Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni sięw zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.
Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.
Administyrator uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

 W ramach Serwisu opakowaniadoreceptury.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl