Regulamin

                                                REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

DEFINICJE

1. Kupujący - Użytkownik, który zawarł Umowę Sprzedaży,

2. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawai zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego,

3. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Infolinii pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 oprawach konsumenta (Dz. U . z 2014 r., poz. 827).

§1

Składanie zamówień

1. Właścicielem sklepu jest firma Med-Pak Patrycjusz Dublinowski, ul. Ledóchowskiego 21/4, 71-004 Szczecin, NIP 927-179-99-59

2. Zamówienia można składać przez:

- www: www.opakowaniadoreceptury.pl

- e-mail: biuro@opakowaniadoreceptury.pl

- telefonicznie: +48 726 291 281

3. Zamówienia składane przez stronę www.opakowaniadoreceptury.pl nie wymagają rejestracji. Rejestracja użytkownika nie jest obowiązkowa i jest bezpłatna - umożliwia ona natomiast późniejsze logowanie oraz dostęp do oferty towarowej. W celu rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny.

4. Stany magazynowe podane w naszym sklepie na stronie www.opakowaniadoreceptury.pl mają charakter orientacyjny. Informacja o całym asortymencie dostępnym w naszym magazynie jest możliwa do uzyskania telefonicznie lub e-mail biuro@opakowaniadoreceptury.pl

§2

Warunki płatności i dostawa towaru

1. Zamówienia realizowane są po dokonaniu przedpłaty lub za pobraniem.

2. Zamówienia poniżej kwoty 300 zł netto wysyłane są na koszt Zamawiającego. Koszt usługi kurierskiej to 16,26 zł netto/ 20 zł brutto w przypadku przedpłaty i opcji za pobraniem. Próg ten może być niższy jeżeli obowiązuje promocja lub indywidualna umowa stanowi inaczej.

3. W przypadku zamówień opiewających na kwotę powyżej 300 zł netto, towar wysyłany jest na nasz koszt. 

 

Dostępne formy płatności:

- Płatność za pobraniem,

- Płatność online (Płatności Shoper)

obsługiwane karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego."

§3

Realizacja zamówień

1. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, adresu e-mail oraz pełnych danych adresowych do realizacji zamówienia. W przypadku firm prosimy o podanie danych Płatnika wraz z numerami NIP i REGON.

2. Zamówienia składane w dni powszednie po godz. 14:00, w soboty i niedziele oraz w święta realizowane będą od najbliższego dnia roboczego w przypadku zakupu za pobraniem lub dokonania płatności online.

3. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

4. W przypadku braku wpłaty po upływie 3 dni od złożenia zamówienia kontaktujemy się z Państwem telefonicznie. Brak przedpłaty należności za zamówienie w ciągu 10 dni od daty złożenia zamówienia powoduje jego anulowanie.

5. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostarczaniu przesyłek wynikające z winy Firmy Kurierskiej.

6. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

7. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

8. Kupujący może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

9. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z:

- wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży,

- wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb sklepu,

- oświadczeniem o znajomości regulaminu działalności sklepu i jego przestrzeganiu.

10. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

§4

Odbiór i reklamacje

1. Odbioru towaru należy dokonywać ze szczególną starannością. Przed odbiorem przesyłki należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie jest uszkodzone lub nie było otwierane.

2. Kurier nie ma obowiązku wnoszenia przesyłki o wadze powyżej 30 kg.

3. Zawartość przesyłki należy sprawdzić w obecności Kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub jej zawartości należy ten fakt odnotować na odpowiednim PROTOKOLE SZKODOWYM (druki posiada Kurier).

4. Jeśli uszkodzenie lub ubytek zostaną stwierdzone po odbiorze przesyłki, Odbiorca ma prawo w ciągu 7 dni od daty odbioru zażądać spisania protokołu szkodowego w obecności Kuriera. Protokół podpisują Odbiorca oraz Kurier.

5. Właściwy zapis na PROTOKOLE SZKODOWYM jest podstawą reklamacji.

6. Reklamacje ilościowe, jakościowe oraz uszkodzenia towaru należy zgłaszać niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Sposób rozwiązania reklamacji należy uzgodnić telefonicznie lub pisemnie z pracownikiem naszej firmy.

7. Reklamowany towar prosimy odesłać do naszej firmy za pośrednictwem firmy kurierskiej. W przypadku uszkodzenia towaru należy dołączyć oryginał PROTOKOŁU SZKODOWEGO ze stosowną adnotacją.

8. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie po ich otrzymaniu w terminie do 14 dni. W szczególnych przypadkach okres ten może ulec wydłużeniu.

9. W przypadku braku odbioru przesyłki z powodu winy Kupującego (np. paczka nie podjęta w terminie, braku pieniędzy, zmiana adresu), Kupujący jest zobowiązany pokryć koszty transportu paczki. W takim wypadku koszt jest związany zarówno z wysyłką do Kupującego jak również ze zwrotem paczki z powrotem do sklepu. Koszt obciążenia wynosi 20zł.

§5

Zwroty i wymiana towaru

1. Od umowy można odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać pocztą/kurierem na adres firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@opakowaniadoreceptury.pl

2. Termin 14 dni, w którym Kupujący może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.

3. Zwracany towar musi być kompletny i nie może nosić śladów użycia. Należy go dostarczyć w niezniszczonym opakowaniu wraz z kompletem załączonych akcesoriów, dowodem zakupu i kartą gwarancyjną (o ile taka została wydana).

4. W przypadku stwierdzenia śladów użytkowania towaru, zwrot nie będzie przyjęty, a towar odeślemy na koszt Kupującego.

5. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Kupującemu w przypadku, gdy Kupujący otworzył zapieczętowane opakowanie towaru, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne, Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

6. Kupujący wysyła zwracany towar na swój koszt na adres firmy: MED-PAK Patrycjusz Dublinowski,             ul. Ledóchowskiego 21/4, 71-004 Szczecin,

7. Sklep nie zwraca kosztu odesłania towaru w przypadku rezygnacji z produktu.

8. Obowiązkiem Kupującego jest powiadomienie sklepu o fakcie wysyłania przesyłki. Brak powiadomienia może skutkować nie odebraniem przesyłki.

9. Zwrot kwoty należnej za zakupiony produkt następuje po otrzymaniu towaru spełniającego pkt 3,

10. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych z opcją „za pobraniem”,

11. W przypadku zakupu towaru na fakturę VAT, zostanie wysłana korekta faktury a zwrot środków nastąpi w przeciągu 14 dni od daty otrzymania podpisanej kopii.

12. W przypadku, gdy towar nie będzie spełniał warunków zwrotu wymienionych w punktach 1-8, zostanie on odesłany do Kupującego na jego koszt, a prawo do odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży nie będzie miało zastosowania.

§6

Gwarancja i serwis

Część produktów sprzedawanych w naszym sklepie posiada gwarancję producenta. W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, kupujący powinien skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producentów. Jest to bardzo szybki proces reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności.

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

 

§7

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta w związku ze składanym zamówieniem jest Patrycjusz Dublinowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Med-Pak Patrycjusz Dublinowski z siedzibą w Szczecinie 71-004 ul. Antoniego Ledóchowskiego 21/4, NIP 927-179-99-59, REGON 211238480.
2. Wprowadzając dane osobowe w Formularzu Zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Med-Pak Patrycjusz Dublinowski z siedzibą w Szczecinie ul. Antoniego Ledóchowskiego 21/4, w celu realizacji Zamówienia oraz w celach marketingowych i ewidencyjnych.
3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) podawane przez Klienta dane osobowe są objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.

Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w firmie Med-Pak Patrycjusz Dublinowski jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@opakowaniadoreceptury.pl


Dane osobowe Klienta wykorzystywane są w celu realizacji Zamówienia i mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Produktów do Klienta.

 

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka).  Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają informacji o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i zainteresowania. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

WIĘCEJ INFORMACJI ODNOŚNIE POLITYKI PRYWATNOŚCI ZNAJDZIECIE PAŃSTWO W ZAKŁADCE "POLITYKA PRYWATNOŚCI" na dole strony www.opakowaniadoreceptury.pl

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Kupującego.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl